KRISTUS MEDZI NAMI!

Drahí bratia a sestry.

          Sme veľmi radi, že si otvárate webové stránky našej farnosti Remeniny, ktorá chce ponúkať duchovný pokrm Božieho slova, ako aj informácie zo života farnosti, či ponuku zaujímavých kresťanských stránok.

          Nech aj cez tieto stránky prichádzajú do Vašej duše, ducha a srdca dary Svätého Ducha, tak prepotrebné ku šťastnému životu: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote.

          Ak Vás na týchto stránkach niečo osloví alebo povzbudí, zverujte to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných, pretože mnohým ešte aj dnes chýba poznanie Božích právd a darov, ktorými chce náš Pán a Boh obohatiť náš život a zjednotiť nás so sebou samým.

           Nech Vás žehná Pán a nech Vás chráni! Nech Vám Pán ukáže jasnú tvár a nech Vám je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k Vám a daruje Vám pokoj!"

 

              To všetko Vám úprimne želá Váš duchovný otec Peter Milenky so svojou rodinou farár Gréckokatolíckej farnosti Remeniny

SLÁVA ISUSU CHRISTU!

     

Oznamy farnosti

Oznamy

vaš text.

oznam

Login

CONTACT

Gréckokatolícka farnosť Remeniny

Narodenie Bohoričky Panny Márie

o. PaedDr. Peter Milenky,

počet veriacich: 396

Adresa: Remeniny 63; 094 31

tel.: 0904 738 715

email.: peter.milenky@gmail.com

remeniny@grkatpo.sk

web.: www.petermilenky.sk

Social Icons

 

Štatistika

TOPlist